Potrditev članstva in strinjanje s pogoji včlanitve ter obdelave osebnih podatkov (GDPR)

Potrjujem, da želim postati član ČipIn golf kluba TREBNJE. Potrjujem, da so navedeni podatki točni. Letno članarino se obvezujem poravnati na TRR kluba in v roku, ki bo določen s sklepom predsedstva kluba. V primeru neizpolnjevanja obveznosti se strinjam, da moje članstvo v ČipIn Golf Klubu TREBNJE preneha in nimam nobenih terjatev do kluba. Sklep o mojem članstvu sprejemam kot dokončen in se odpovedujem pravici do ugovora oz. pritožbe. V primeru prestopa v drug klub bom upošteval pravila določena s strani Pitch&Putt zveze Slovenije. 11. člen Zakona o društvih – Zdru-1 (članstvo v društvu) (1) Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba. (2) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Pisno soglasje v smislu 11. člena Zdru-1 za osebo iz zadnjega stavka drugega odstavka tega člena mora sopodpisati zakoniti zastopnik. S podpisom potrjujem verodostojnost navedenih podatkov in se strinjam, da mi družba Erste Card d.o.o. posreduje neaktivirano plačilno kartico Diners Club Golf Card – Pitch & Putt ter ponudbo za članstvo v Diners Clubu. Hkrati izrecno soglašam, da družba Erste Card d.o.o. moje osebne podatke s te prijavnice obdeluje za namen izdaje neaktivirane kartice Diners Club Diners Club Golf Card – Pitch & Putt. V primeru odločitve za članstvo v Diners Clubu in aktivacijo kartice bom izpolnil/a in Erste Card-u dostavil/a priloženo pristopnico in dodatno dokumentacijo. Strinjam se tudi z vsemi pogoji delovanja in včlanitve v ČipIn golf klub TREBNJE, ki so objavljeni na spletni strani kluba http://www.cipin.si/pogoji-vclanitve/ in sem seznanjen s politiko o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljeni na spletni strani http://www.cipin.si/varstvo-osebnih-podatkov/