Pogoji včlanitve v Blato Pitch&Putt golf Trebnje (prej ČipIn golf klub TREBNJE)

  • članstvo v klubu je permanentno in se avtomatično podaljša za naslednje leto, prekinitev članstva je potrebno pravočasno najaviti in sicer najkasneje do 31.12. v tekočem letu za naslednje leto
  • s članstvo se člani zavežejo, da bodo spoštovali pravilnike in pogoje, ki so določeni s strani kluba in njegovih organov, Pitch&Putt zveze Slovenije in zakonsko veljavnimi akti, ki urejejo delovanje klubov Republiki Sloveniji
  • Letno članarino je potrebno poravnati na TRR kluba v roku, ki je določen s sklepom predsedstva kluba. V primeru neizpolnjevanja obveznosti se članstvo v Blato Pitch&Putt golf Trebnje (uradno ČipIn golf klub TREBNJE) preneha in ob poravnavi obveznosti uporabnik ne more imeti nobenih terjatev do kluba. Sklep o članstvu je s strani uporabnika ob oddaji spletne prijave spreje kot dokončen in se odpoveduje pravici do ugovora oz. pritožbe.
  • V primeru prestopa v drug klub se mora upoštevati pravila določena s strani Pitch&Putt zveze Slovenije. 11. člen Zakona o društvih – Zdru-1 (članstvo v društvu) :
  • (1) Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba. (2) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Pisno soglasje v smislu 11. člena Zdru-1 za osebo iz zadnjega stavka drugega odstavka tega člena mora sopodpisati zakoniti zastopnik.
  • Z oddajo spletne pristopne izjave član potrjuje verodostojnost navedenih podatkov in se strinja, da mu družba Erste Card d.o.o. posreduje neaktivirano plačilno kartico Diners Club Golf Card – Pitch & Putt ter ponudbo za članstvo v Diners Clubu. Hkrati izrecno soglaša, da družba Erste Card d.o.o.  osebne podatke člana s prijavnice obdeluje za namen izdaje neaktivirane kartice Diners Club Diners Club Golf Card – Pitch & Putt. V primeru odločitve za članstvo v Diners Clubu in aktivacijo kartice bo član/ica izpolnil/a in Erste Card-u dostavil/a priloženo pristopnico in dodatno dokumentacijo.
  • Članstvo v klubu praviloma vključuje tudi uporabo P&P igrišča Blato ter vadbene in spremljevalne infrastrukture. Pogoji uporabe igrišča so predstavljeni na spletni strani kluba.
  • Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev delovanja kluba o katerih bomo člane tudi pravočasno obvestili.